Palles äventyr 5

Hemmingway torkar en tår och fortsätter berätta. Ganska snart efter elmarknaden avreglerades, avvecklades byns vattenhjul eftersom man förväntade sig riktigt låga elpriser. Hemmingway skickades i tidig pension. Palle ser oförstående ut och påpekar att elpriserna idag är höga. Vid den tidpunkten kommer pubens servitör förbi och inflikar att hon länge känt på sig att någonting inte står rätt till på elmarknaden och att någon borde undersöka saken. Palle tar på sig uppdraget och frågar om Professorn fortfarande bor kvar i samma hus i hagen.

< Från början < Läs föregående | Läs nästa >  Se alla >