Palle strip 54
Palle umgås med dottern till bonden ute i det fria. Vid ett tillfälle snuddar deras händer, men då drar Palle tillbaka sin hand. Han vill inte svika sin älskade hemma i hagen.

< Från början < Läs föregående | Läs nästa Se alla >