Palle konstaterar att de verkar fika mer än att arbeta. Bonden berättar för Palle att de hållit på så i flera månader

< Från början < Läs föregående | Läs nästa Se alla >