Palle strip 73
Väl inne upptäcker Palle att det finns fängelsehålor i källaren. Han inser att Professorn måste finnas i någon av cellerna, men frågan är vilken…

< Från början < Läs föregående | Läs nästa>   Se alla >