Med förvåning hör Palle och bonden hur arbetarna resonerar. Därefter berättar Palle för bonden att han måste fortsätta sin resa…

< Från början < Läs föregående | Läs nästa Se alla >